Oak Acoustics na akustike záleží

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Len s dobrou akustikou
je interiér dokonalý

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 

 

 

 

 

Len s dobrou akustikou je interiér dokonalý

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Oak Acoustics záleží na akustike

Akustika priestoru


 

Dobrý design nie je len to čo vidíte, ale ako príjemne sa v interiéri cítite.Akustika miestnosti rozhoduje o tom či budete v práci v strese alebo v pohode, či v reštaurácii budete počuť svoj rozhovor alebo vás ruší okolosediaci, tiež aký bude zážitok z hudby či filmu.


 

Ako funguje akustika v interiéri 

Rýchlosť zvuku je 350m/s, šíri, odráža sa a oslabuje ako vlna.
V miestnosti 7x7m za 1 senkundu zvuková vlna prejde 350m a odrazí sa 50krát (50 x 7 = 350m). Pri každom odraze, stráca časť energie a čiastočne sa rozptýli.

Aký rušivý hluk pociťujeme je dané schopnosťou miestnosti utlmiť zvuk pri odraze teda v stene, podlahe a predmetoch. Keď ho účinne stlmíme ozvena je nepočuteľná, ale bez útlmu môže byť viac ako 1s.

To znamená, že každý zvuk môžeme počuť oslabený ešte 1 sekundu a viac. Pokiaľ sa miestnosť netlmí, zostáva v nej navyše množstvo nežiaduceho hluku z ozveny az toho pocit stresu.

 

 

     Místnost s hladkými tvrdými plochami bez odrazů zvuku:

 

Novodobý štýl bývania v priestranných interiéroch s minimalistickým dizajnom trpí nedostatkom, ktorý nevidieť ale často počuť.

Veľké tvrdé rovné plochy odrazy zvukovej vlny tlmia a rozptyľujú len minimálne. Vzniká dlhá doba ozveny, čo pôsobí neútulným dojmom a rušivo.

Pokiaľ máte pocit stresu v kaviarni, kancelárii alebo aj doma, spôsobuje to doznievanie zvuku a neriešená akustika.
Pritom stačí cielene zakomponovať do interiéru absorbéry a difuzéry bez toho, aby sa zásadne zmenil.

 


 

Místnost se 4 akustickými stěnami bez odrazů zvuku:

  

 

Takmer úplné zredukovanie odrazov zvuku dovolí počuť zdroj v priamej línii bez rušenia a oneskorenia.

Taký útlm je síce ideálny, ale obmedzuje možnosti designu, vhodný preto pre nahrávacie štúdio alebo odhlučnenú posluchovú miestnosť či kino.

 

 

 

 

 Místnost s jednou akustickou stěnou

 

Pre primerané zlepšenie komfortu bývania alebo práce nemusí byť celá miestnosť utlmená.

Umiestnenie akustických panelov len na jednu stenu za TV (na obrázku) pohltí zvukové vlny odrazené od ostatných netlmených stien. Tie sa už s oneskorením nevracajú, čo dramaticky obmedzí doznievanie a zlepší akustiku izby.

 

 

Lamelové panely OakAcoustics vytvárajú útulné prostredie pre lepší pocit z počúvania hudby, krajší zážitok z filmu či príjemnejšie prostredie pre prácu a konverzáciu.

 

Spôsoby stíšenia priestoru obmedzením ozveny


 

  • absorpcia zvukovej vlny

  • difúzie zvukovej vlny

  • kombinácia oboch


 

 

ABSORBCIA ZVUKU pohlcuje nežiadané odrazy zvukových vln


  

DIFÚZIA ZVUKU rozbíja a zoslabuje zvukové vlny
 

  

SPOJENIE ABSORBÉRA A DIFÚZIE

 

 


Ako ovplyvňuje spôsob inštalácie lamelových panelov Oak Acoustics absorbciu zvukuSpôsob inštalácie akustických panelov významne ovplyvňuje akustické vlastnosti. Aj keď samotný materiál akustického panelu má vynikajúce vlastnosti a pre bežné použitie v obytných priestoroch sú úplne dostačujúce, je tu možnosť vylepšenia parametrov až po úroveň požiadaviek nahrávacieho štúdia.


Uvedený kombinovaný graf ukazuje vplyv inštalácie na absorbciu zvuku.

Ako rozumieť tomuto grafu?

Zvukový absorbčný koeficient ukazuje ako sú jednotlivé frekvencie absorbované od 0 do 1, pričom 1 je úplná absorbcia.

Pri umiestnení priamo na stenu (žltý graf) sú účinne absorbované vysoké frekvencie (výšky), nízke basy už menej pretože pre nich je potrebná väčšia hĺbka.
Inštalovaním napríklad. na rošt so vzduchovou medzerou sa účinnosť aj pre basy zlepšuje (modrý graf). Vložením minerálnej vlny napr. RockWool sa významne absorbujú aj basy (zelený graf).
Znamená to, že pri inštalácii panela priamo na stenu sa významne zredukujú hlavne vysoké tóny, napríklad krik detí, ženský hlas. Hlboký mužský hlas alebo zvuky subwoofera budú naďalej s obmedzením prenikať. Preto je potrebné zvážiť využitie a dôvod a podľa toho zvoliť správny spôsob inštalácie.

 

Ako využiť lamelové panely ako zvukovo izolačné


Aj keď samotné panely OakAcoustics majú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti, montážou ich možno ešte zlepšiť.


 

 

1. Montáž lamelového panelu priamo na stenu lepením alebo skrutkovaním


 

 

 

 


 

 

 

2. Montáž na rošt so vzduchovou medzerou

 

 

 

 

 

 

 

3 . Montáž na rošt s vyplnenou medzerou minerálnou vlnou Napr. RockWool
Týmto spôsobom sa dosiahnu maximálne zvukovo izolačné vlastnosti, vhodné aj pre nahrávacie štúdio.

 

 

 

Neosobný pocit minimalistického interiéru často spôsobuje zlá akustika, odrazy zvuku, echo a doznievanie. Preto je dobré okrem vizuálu pri návrhu interiérového designu myslieť aj na akustiku aby bol výsledok príjemný na každodenné používanie.

 

Akustické lamelové panely Oak Acoustics spájajú moderný lamelový dizajn s funkčnou akustikou.

 

Akustika priestoru


 

Dobrý design nie je len to čo vidíte, ale ako príjemne sa v interiéri cítite.Akustika miestnosti rozhoduje o tom či budete v práci v strese alebo v pohode, či v reštaurácii budete počuť svoj rozhovor alebo vás ruší okolosediaci, tiež aký bude zážitok z hudby či filmu.


 

Ako funguje akustika v interiériRýchlosť zvuku je 350m/s, šíri, odráža sa a oslabuje ako vlna.
V miestnosti 7x7m za 1 senkundu zvuková vlna prejde 350m a odrazí sa 50krát (50 x 7 = 350m). Pri každom odraze, stráca časť energie a čiastočne sa rozptýli.

Aký rušivý hluk pociťujeme je dané schopnosťou miestnosti utlmiť zvuk pri odraze teda v stene, podlahe a predmetoch. Keď ho účinne stlmíme ozvena je nepočuteľná, ale bez útlmu môže byť viac ako 1s.

To znamená, že každý zvuk môžeme počuť oslabený ešte 1 sekundu a viac. Pokiaľ sa miestnosť netlmí, zostáva v nej navyše množstvo nežiaduceho hluku z ozveny az toho pocit stresu.

 

Miestnosť s hladkými tvrdými plochami bez odrazov zvuku:

 

Novodobý štýl bývania v priestranných interiéroch s minimalistickým dizajnom trpí nedostatkom, ktorý nevidieť ale často počuť.

Veľké tvrdé rovné plochy odrazy zvukovej vlny tlmia a rozptyľujú len minimálne. Vzniká dlhá doba ozveny, čo pôsobí neútulným dojmom a rušivo.

Pokiaľ máte pocit stresu v kaviarni, kancelárii alebo aj doma, spôsobuje to doznievanie zvuku a neriešená akustika.
Pritom stačí cielene zakomponovať do interiéru absorbéry a difuzéry bez toho, aby sa zásadne zmenil.

 

Místnost se 4 akustickými stěnami bez odrazů zvuku:

Takmer úplné zredukovanie odrazov zvuku dovolí počuť zdroj v priamej línii bez rušenia a oneskorenia.

Taký útlm je síce ideálny, ale obmedzuje možnosti designu, vhodný preto pre nahrávacie štúdio alebo odhlučnenú posluchovú miestnosť či kino.

 

Místnost s jednou akustickou stěnou:

 

Pre primerané zlepšenie komfortu bývania alebo práce nemusí byť celá miestnosť utlmená.

Umiestnenie akustických panelov len na jednu stenu za TV (na obrázku) pohltí zvukové vlny odrazené od ostatných netlmených stien. Tie sa už s oneskorením nevracajú, čo dramaticky obmedzí doznievanie 
a zlepší akustiku izby.

 

Lamelové panely OakAcoustics vytvárajú útulné prostredie pre lepší pocit z počúvania hudby, krajší zážitok z filmu či príjemnejšie prostredie pre prácu a konverzáciu.

 

Spôsoby stíšenia priestoru obmedzením ozveny


 

  • absorpcia zvukovej vlny

  • difúzie zvukovej vlny

  • kombinácia oboch


 

 

ABSORBCIA ZVUKU
pohlcuje nežiadané odrazy zvukových vln
 

 DIFÚZIA ZVUKU
rozbíja a zoslabuje zvukové vlny

  

 

 

  

SPOJENIE ABSORBÉRA A DIFÚZIE


 

Ako ovplyvňuje spôsob inštalácie lamelových panelov Oak Acoustics absorbciu zvukuSpôsob inštalácie akustických panelov významne ovplyvňuje akustické vlastnosti. Aj keď samotný materiál akustického panelu má vynikajúce vlastnosti a pre bežné použitie v obytných priestoroch sú úplne dostačujúce, je tu možnosť vylepšenia parametrov až po úroveň požiadaviek nahrávacieho štúdia.


Uvedený kombinovaný graf ukazuje vplyv inštalácie na absorbciu zvuku.

Ako rozumieť tomuto grafu?

Zvukový absorbčný koeficient ukazuje ako sú jednotlivé frekvencie absorbované od 0 do 1, pričom 1 je úplná absorbcia.

Pri umiestnení priamo na stenu (žltý graf) sú účinne absorbované vysoké frekvencie (výšky), nízke basy už menej pretože pre nich je potrebná väčšia hĺbka.
Inštalovaním napríklad. na rošt so vzduchovou medzerou sa účinnosť aj pre basy zlepšuje (modrý graf). Vložením minerálnej vlny napr. RockWool sa významne absorbujú aj basy (zelený graf).
Znamená to, že pri inštalácii panela priamo na stenu sa významne zredukujú hlavne vysoké tóny, napríklad krik detí, ženský hlas. Hlboký mužský hlas alebo zvuky subwoofera budú naďalej s obmedzením prenikať. Preto je potrebné zvážiť využitie a dôvod a podľa toho zvoliť správny spôsob inštalácie.


 

Ako využiť lamelové panely ako zvukovo izolačné


Aj keď samotné panely OakAcoustics majú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti, montážou ich možno ešte zlepšiť.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montáž lamelového panelu priamo na stenu lepením alebo skrutkovaním
  

 

 

 

 

 

 

 

2. Montáž na rošt so vzduchovou medzerou
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Montáž na rošt s vyplnenou medzerou minerálnou vlnou Napr. RockWool
Týmto spôsobom sa dosiahnu maximálne zvukovo izolačné vlastnosti, vhodné aj pre nahrávacie štúdio.

 


 

Neosobný pocit minimalistického interiéru často spôsobuje zlá akustika, odrazy zvuku, echo a doznievanie. Preto je dobré okrem vizuálu pri návrhu interiérového designu myslieť aj na akustiku aby bol výsledok príjemný na každodenné používanie.
 


Akustické lamelové panely Oak Acoustics spájajú moderný lamelový dizajn s funkčnou akustikou.

 

ADRESA SHOWROOMU

 DUBOVE-PARKETY.sk
Masarykova 2, KOŠICE 04001, Slovakia, EU

     +421 905632191
    info@dubove-parkety.sk
     www.oakacoustics.com

 

OTVÁracie HODINY

   Pondelok 9:00 - 17:00
   Utorok 9:00 - 17:00
   Streda 9:00 - 17:00
   Štvrtok 9:00 - 17:00
   Piatok 9:00 - 17:00
   Sobota zatvorené
   Nedeľa zatvorené

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Painting 2u.com s.r.o., Masarykova 2, 04001 Košice, Slovakia EU
VAT: SK2021833275

     +421 905632191
    info@dubove-parkety.sk
     www.oakacoustics.com

KDE NÁS NAJDETE